Garantie & Klachten

Voor alle goederen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. De garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Wanneer de consument beroep doet op de wettelijke garantie omdat zich een gebrek aan het goed voordoet, zal steeds worden nagegaan of het gebrek inherent is aan het goed (en het gevolg is van een fabricagefout of slechte kwaliteit). Indien dit het geval is, zal de wettelijke garantie toepassing vinden en zal het goed kosteloos door de verkoper worden hersteld of vervangen, mits voorlegging van het aankoopbewijs. Indien het gebrek aan het goed veroorzaakt werd door een foutief handelen van de consument, zal evenwel géén wettelijke garantie van toepassing zijn.
Indien uit onderzoek blijkt dat het product niet juist gebruikt is, wordt een offerte gestuurd voor reparatie. U bent niet verplicht om akkoord te gaan met de kosten. Wel worden bij een afwijzing van de offerte, onderzoekskosten gerekend als er geen reparatie plaats vindt.

Klachten over de goederen kunnen altijd doorgestuurd worden via mail.